Nevşehir

Ortaçağ ve yeni çağda Nissa ve Muşkara adıyla anılıyordu.Anadolu Selçuklu nun elindeyken eski adı Nissa yerine Muşkara adında bir köy vardı. Muşkara sağlam yapılı anlamındadır. On sekiz evlik küçük bir köy olan Muşkara Ürgüp’e bağlıydı.Osmanlılar döneminde ise muşkara yerine Nevşehir kullanılmaya başlandı. Dördüncü mehmet’in oğlu şehzade üçüncü Ahmet’in sır katibi Muşkaralı İbrahim Nevşehir’li Damat İbrahim Paşa olarak sadrazamlığa getirildiğinde doğduğu kent olan Muşkara da büyük bayındırlık hareketine girişti. İmaretler, camiler ,medereseler ,hamam ve çeşmeler yaptırdı. Muşkara adını değiştirerek kente yeni şehir anlamını gelen Nevşehir adını verdi.


Booking.com

Nevşehir’in de içinde yer aldığı Kapadokya Bölgesinin sınırları Antik Dönemde güneyde Kilikya, kuzeyde Karadeniz, doğuda Malatya- Elazığ, batıda ise Konya’ya kadar uzanmakta idi. Günümüzde ise Kapadokya denilince Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir illerini içine alan Bölge akla gelmektedir. Dar anlamda ise Kapadokya ile Nevşehir ili özdeşleşmiştir. Kapadokya bölgesi hem tarihi süreçte bölgede egemen olan uygarlıkların bıraktığı zengin bir tarihi eser ve kültürel varlığa, hem de volkanik dağlarla çevrili olması nedeniyle oluşan eşsiz tabiat harikası güzelliklere ve coğrafi oluşumlara sahiptir. İlimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 Stratejisi kapsamında “Marka Kültür Turizm Kenti” ilan edilmiştir. İlimizde, 121 arkeolojik sit alanı, 15 kentsel sit alanı, 12karma sit alanı olmak üzere 148 sit alanı ve 1302 kültür varlığı olmak üzere toplam 1844 adet taşınmaz kültür varlığı mevcuttur. İlimizde ziyarete açık 5 adet Resmi Müze(Nevşehir Müzesi, Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi Müzesi, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Ürgüp Müzesi), 4 adet özel müze(Nevşehir Polis Müzesi, Güray Çömlekçilik Seramikçilik Müzesi, Berrin Yıldız Kapadokya Kültür Müzesiş, Radiye Gül Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi), 13 adet ören yeri olup, Müzelerde 7.891 adet arkeolojik, 6.765 adet etnografik eser, 188 adet mühür ve mühür baskısı, 14 adet arşiv vesikası, 2 adet tablet, 17.780 adet sikke, 128 adet el yazması ve 268 diğer olmak üzere toplam 33.036 adet eser bulunmaktadır. Bölgemizde Kültür Turizminin alt yapısını kaya oyma kiliseler(Göreme Tokalı- Elmalı- Karanlık- Çarıklı-Yılanlı-Aziz Basil-Aziz Barbara, Çavuşin Nicephorus Phocas, Mustafapaşa Aios Vasilios-Sinasos- Alakara-Basil-Konstantin Helena, Gülşehir St.Jean Kilisesi, Tatlarin Kiliseleri), Yeraltı Şehirleri(Kaymaklı, Derinkuyu, Özkonak, Tatlarin, Mazı, Özlüce), Hacıbektaş Veli Külliyesi, Kervansaraylar(Ağzıkarahan, Sarıhan), Selçuklu ve Osmanlı Dönemine ait diğer dini ve kültürel yapılar(Taşkınpaşa Camii ve Medresesi, Damat İbrahim Paşa Camii ve Külliyesi, Aşçıbaşı Camii (Gülşehir), Ulu Camii (Avanos), Gülşehir Karavezir Camii ve Külliyesi), Selçuklular dönemine ait bazı eserler ise Alâeddin Camii (Avanos), Kızılkaya Camii (Gülşehir) oluşturmaktadır. Ayrıca Nevşehir Merkezde bulunan Damat İbrahim Paşa Hamamı önemli tarihi hamamlardandır. Ayrıca Nevşehir Merkezde Selçuklular döneminde yapılan Nevşehir Kalesi ve Kadınlar Kalesi (Ürgüp) önemli kalelerdir. Bunlardan Nevşehir Kalesi Osmanlılar döneminde Damat İbrahim Paşa tarafından kule ve burçlarla sağlamlaştırılarak restore edilmiştir. Altı Kapı Türbesi ve Temenni Türbesi diğer önemli kültürel miras olup Altı Kapı Türbesi Selçuklular döneminde kimliği bilinmeyen bir komutanın eşi ve çocukları için yapılmıştır. Temenni Türbesi ise 1268 yılında Nukreddin Kılıçarslan için Vecihi Paşa tarafından yapılmış bir anıt mezardır. Kapadokya Bölgesinde inanç turizmi en yaygın olan turizm türüdür. Bölgemizde bulunan Vadilerde yüzlerce kaya oyma kilise ve 11 adette 19. yy. da yapılmış Ortodoks Kilisesi yer almaktadır. Özellikle Göreme Vadisi, Zelve Vadisi, Gomeda Vadisi ve Açıksaray Vadisi, kilise ve manastırlar açısından zengin vadilerdir. Ayrıca Hacıbektaş ilçesindeki Hacıbektaş Veli Türbesi de her yıl yüz binlerce ziyaretçinin gezdiği önemli turizm potansiyellerimizdendir. Bunların yanı sıra ilimizde; Atlı Doğa Turizmi, Trekking (Doğa Yürüyüşü), Spor ve Golf Turizmi, Eğlence Turizmi, Termal Turizmi, Balon Turizmi ve Kongre Turizmi yapılmaktadır. İlimizde 41 adet kütüphane mevcut olup, kütüphanelerimizde 455.000 adet kitap bulunmaktadır. En fazla yararlanılan kütüphanemiz kitap ve okuyucu sayısı ile İl Halk Kütüphanesidir. İlimizde 1 adet sinema salonu olup, tiyatro salonu bulunmamaktadır.