Peri Bacalarının Oluşumu

Kapadokya’da ki Peri Bacaları Erciyes ,Hasan ,Melendiz dağları ve birçok volkanik dağların patlamaları ile başlamıştır. Bölgeye yayılan lavlar göller 100-150 metreyi bulan değişik sertlikte tüf tabakasından oluşan büyük bir plato meydana getirmiş ve erozyonun da etkisiyle inanılmaz derece aşınması sonucu bugünkü vadiler ortaya çıkmış peri bacası adı verilen üzerinde daha sert ve geniş bir kaya tabakasının bulunduğu konik şekiller oluşmuştur.

Kapadokya bölgesinde halen oluşumu devam eden peri bacaları bulunmaktadır. 1 metreden küçük ve 15 metreden daha büyük olan konik şekiller peri bacası olarak kabul edilmemektedir. 1 metre ve 15 nmetre arasındaki konik şekiller peri bacası olarak kabul edilir.


Booking.com

Peri bacaları tüf tabakasından olur ve üstündeki şapkasıyla bağlantısı yoktur. Genellikle tüf tabakasının kolay oyulabilmesi birçok barınak kilise ve şapellerin bu bölgede yoğunlaşmasını sağlamıştır.