Etiket arşivi: Göreme Açık Hava Müzesi

Göreme Yılanlı Kilisesi

Göreme açık hava müzesi‘nde bulunan Yılanlı kilisedir. Zira Kapadokya bölgesinde Yılanlı adı verilen bir kilise daha vardır.  Bu Kilisede ana mekan enlemesine dikdörtgen planlı, beşik tonozlu, güneyde mezarların bulunduğu ek mekan ise düz tavanlıdır. Apsisi sol uzun duvara oyulmuş, kilise tamamlanmadan bırakılmıştır.
Kapadokya göreme yılanlı kilise
Kapadokya göreme yılanlı kilise
Kilise tonozunun her iki yanında Kapadokya’da saygın olan azizlerin tasvirleri bulunmaktadır. Kilise 11. yüzyıla tarihlenmektedir.
Sahneleri; Girişin tüm karşısında sol elinde İncil tutan Hz. İsa ve yanında kilisenin banisi, tonozun doğusunda ejderle savaşan Aziz George ve Aziz Theodore, gerçek haçı tutan Helena ve oğlu Konstantin; tonozun batısında çıplak, uzun saçlı ve önünde palmiye ağacı bulunan Aziz Onuphrius, yanında takdis pozisyonunda Aziz Thomas ve elinde bir kitapla Aziz Basil bulunur.Booking.com

göreme nevşehir yılanlı kilise
göreme nevşehir yılanlı kilise

Göreme Karanlık Kilise

Nevşehir İli Göreme kasabası Göreme Açık Hava Müzesi‘nde bulunan Karanlık Kilise Bölgenin en korunmuş kilisesidir. Az ışık alması sayesinde freskleri günümüze kadar bozulmadan ulaşmıştır. Haç planlı, Kolları Çapraz tonozlu merkezi kubbeli dört sutunlu üç apsisli kilisenin kuzeyindeki kavisli merdivenden beşik tonozlu nartekse çıkılıyor. Kubbe ve kubbeyi taşıyan başlıklı sütunlar aynı kaya bloğundan oyularak yapılmış ve plastik etki verecek şekilde boyanarak bezenmiştir. Apsisi ana mekandan ayıran görkemli templon ve rahiplerin oturduğu alçak oturma sırası da aynı kaya bloğundan oyulmuş. Narteksin güneyinde bir mezar bulunuyor. Kilisenin cephesi taş mimarlığının ana cephelerine öykünüyor.

Narteksteki küçük pencereden ışık alan yapının iç mekanı oldukça karanlık olduğu için Karanlık kilise ismi verilmiştir. Kilise kaya duvarı üzerine uygulanan alçı kum ve saman karışımı bir sıva üzerine yapılmış fresklerle bezelidir.

göreme kiliseleri
karanlık kilise

Merkezi Kubbe üzerindeki fresk isa’nın bir elinde kitapla öbürüyle kutsama işareti yaparken betimlediği Pontokrator İsa imgesini taşıyor. Bu figür, İsa’nın tüm evrelerinin yöneticisi olduğunu ifade ediyor. Bir istisna olarak aynı imge doğu tarafındaki sunak üzerindeki kubbede de yinelenmiş. Kilise içindeki melek freskleri de çok çeşitli biçimlerde.

Ortadaki apsiste bir yanında Meryem öbür yanında Vaftizci Yahya’nın tüm insanlığın bağışlanması için tahtında oturan İsa’ya yakardıkları Deesis sahnesi bulunuyor. İsa’nın doğumu, Yahuda’nın ele vermek için İsa’yı öpüşü İsa’nın öldükten sonra yeraltındaki ölüler diyarı Hades’e giderek şeytanı ayağının alınışını temsil eden Anastasis, İsa’nın Vaftizci Yahya tarafından vaftizi gösteren sahne, son akşam yemeği, dört İncil yazarı, kilise için bağışta bulunanları tasvir eden bağışcı  portreleri , kilisenin en ilgi çekici freskleridir. Tevrattan alınma sahnelere de rastlanır.

Yapı tüf kayaya oyulduktan sonra doğudan yüzey üzerine yapılan kırmızı okra veya yeşil geometrik bezemelere de sahiptir.

karanlık kilise
karanlık kilise göreme kiliseleri