Anasayfa

Kapadokya Adının Kökeni Anlamı Nedir?

Kappadokia Kappadox Irmağının adından türetilmiş Hellen diline göre Kappadox Yurdu anlamında bir isimdir. Kızılırmak'a doğudan katılan ve Delice Çay'ın ilk çağlardaki adının Kappadox olduğu bilinmektedir.
Hellen diline göre Kapadokya adının kökeni Katpatuka sözcüğüdür. Katpatuka Persler ve Medler tarafından kullanılmıştır. Katpatuka adının eski İran dilinde Güzel atlar ülkesi anlamına geldiği de bilinmektedir.

Kapadokya Nerededir? Sınırları Nasıldır?

İlk çağda Kappadokia diye anılan bölgenin kapsamı konusundaki anlayış bir dönemden diğerine değişmişse de, genel olarak Türkiye'nin bugünkü yönetim örgütlenişinde Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya illeriyle bunlara komşu illerin (Amasya, Tokat, Sivas Kahramanmaraş, Adana, Konya) o yandaki bölümlerinin Kapadokya kapsamında sayıldığı görülür.

Kapadokya Bölgesi Haritası

kapadokya bölgesi kentleri haritada nerededir